“หลวงปู่พัฒน์”เกจิดัง เข้าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล เพื่อสร้างพระอุโบสถใหม่
ณ วัดลำประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
หลวงปู่พัฒน
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 64 ได้มีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล ของวัดราษฎร์สามัคคีหรือวัดลำประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร. มีพระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม พระเกจิอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ เจ้าอาวาสวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานการปลุกเสกวัตถุมงคล เพื่อหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระอุโบสถของวัดลำประดาเหนือ ซึ่งวัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถเลย ดังนั้นจึงได้จัดพิธีฯขึ้นเพื่อหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ และก่อนที่จะถึงช่วงพิธีฯนั้น…
    พระครูวิจารณ์วิหารกิจหรือพระครูสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม ประธานเจ้าพิธีได้ทำพิธี ปล่อยพันธ์ปลา ทั้งหมด 24ถุง 2400ตัว ในสระของวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณวัดลำประดาเหนือ จนกระทั้ง ถึงเวลา 11.30 น. พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม ได้เดินทางมาถึง และได้เข้ามาฉันท์เพล ทักทายญาติโยม จนเมื่อเวลา 13.13 น. พิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลสมเด็จองค์ปฐม รุ่นบูชาพระคุณ ได้เริ่มขึ้น…พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม
ประธานพิธี นั่งเข้าประจำที่ พร้อมด้วย พระครูวิทิตปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล,พระครูพิบูลธรรมทัศน์ (หลวงพ่อแสวง) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แดน, พระครูวิมลปุณญาพร หรือ “หลวงพ่อพิมพ์” เจ้าอาวาสวัดพฤกษะวัน ,พระครูพินิจวรคุณ (หลวงพ่อมานพ) เจ้าอาวาสวัดเรียงกลา อ.บางมูลนาก,และ พระอธิการสมจิตร ชนฺติโก เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี(ลำประดาเหนือ) เข้ากรรมฐานพิธีแผ่บารมี โดยมีประชาชนเข้าพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินร่วมสร้างพระอุโบสถของวัดลำประดาเหนือนั้นบริจาคได้ที่ พระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม บัญชี 6131364737ธนาคารกรุงไทย สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร หรือโทร. 080-0474458