นสพ.ข่าวกรม… เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพสุวัชร์ มะโนนัย ( ซ้ายมือสุด) นำคณะของ คุณพลภาขุน เศรษฐญาบดี ผู้อำนวยการ บริษัท ตากสินโกบอล จำกัด(ที่3 ซ้ายมือ) พร้อมด้วย คุณณภาภัช เศรษฐญาบดี กรรมการผู้จัดการ (ที่4 ซ้ายมือ) เข้าพบ “ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ที่3 ขวามือ) และ ดร.จตุพร สารสินธ์ ที่ปรึกษาเลขานุการฯ (ที่2 ซ้ายมือ) เพื่อมอบตัวอย่างชุดตรวจโควิด แบบ ATK ยี่ห้อ Realy tech รุ่น K 601416 D จำนวน 500ไปใช้ในสำนักงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ