พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. รับมอบ อุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยี่ห้อ Realy tech K 601416D จากบริษัท ตากสินโกบอล จก. จำนวน 2,000 test

โดย นาย พลภาขุน เศรษฐญาบดี กรรมการบริหาร มี นาย สรรเสริญ จันทรมณี ที่ปรึกษา ร่วมมอบด้วย ณอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 28 ลาดพร้าว