เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13. 00 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขกระทรวง- ยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ ดร.ปรัชญา สอนศิริ ที่ปรึกษาเลขานุการรมว.ยุติธรรม และคณะนายกัณฑ์เอนก ชัยพิบูลวัฒน์ นาย พสุวัชร์ มะโนนัย ได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนกับ บริษัท ออโต้แก๊ส แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัดโดยนายพลพร จาติเสถียร กรรมการ บริษัท ออโต้แก๊ส แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เลขรับแจ้ง ศบร202565/1157 เนื่องจากบริษัท ออโต้แก๊ส แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญากับ ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ไปจาก ธนาคารทิสโก้ จำกัด ( มหาชน ) โดยผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ ต่อมาปรากฏว่าทาง“ผู้เช่าซื้อ”ได้มีการผิดนัดเช่าซื้อได้ถูกธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ฟ้องร้องดำเนินคดี กับ บริษัท ออโต้แก๊ส แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัดเรียกร้องค่าเสียหายพร้อม จ่ายค่าเช่าซื้อ ค่าเบี้ยปรับ จึงได้มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยการนำเงินไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และทางบริษัท ออโต้แก๊ส แอดวานซ์เทคโน โลยี จำกัด จึงขอให้ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) นำเล่มการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวคืนให้กับบริษัท ออโต้แก๊ส แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด แต่ทางธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ตั้งแต่มีการชำระหนี้แล้ว ทำให้“ผู้ร้อง”ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดังกล่าวได้ ทำให้เสียโอกาสในการใช้รถคันดังกล่าว ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี จนเป็นสาเหตุให้ทางบริษัทออโต้แก๊ส แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต้องมาร้องเรียนต่อศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขศูนย์บริการ ร่วมกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียสิทธิ์ในทรัพย์ ที่ควรมี พร้อมกับ ขอให้ทางธนาคารฯนำเล่ม การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวมาคืนแก่ทาง บริษัท ออโต้แก๊ส แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ต่อไป“ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข กระทรวงยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการ ยุติธรรม ไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมตลอด จนสร้างการเรียนรู้ทาง ด้านกฎหมาย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชา ชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม รวม ทั้งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และที่สำคัญ คือการรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อการเยียวยาอย่างตรงจุด และสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 ต่อ 77” ดร. ปรัชญา สอนศิริ ที่ปรึกษาเลขานุ การรมว.กระทรวงยุติธรรม กล่าวทิ้งท้ายไว้