เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีงานแห่เทียนไหว้พระทอดผ้าป่าทางน้ำ (ครั้งที่๑) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลหัวเวียง โดยมี นายภัทรชัย  หาญวิศิษฏ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) งานปกครอง ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีฯในครั้งนี้ และมี นายก ธเนศ  สนธินายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง พร้อมคณะ สจ.ประดิษฐ์ สังขจาย สมาชิกสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เขต1, กำนันสุพล สนธิ และ นายดำรงค์ กองสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน, อสม,  ชมบงกช เอกกุลวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และอีกหลายฝ่าย มาต้อนรับพร้อมจัดให้มีบูรณาการ ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาโครงการแห่เทียนไหว้พระ ทอดผ้าป่าทางน้ำ (ครั้งที่๑)ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสร้างความปรองดองในชุมชน เทศบาลตำบลหัวเวียงโดยนายก ธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวเวียง และตำบลบ้านกระทุ่ม ,พนักงานเทศบาลพร้อมกับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหัวเวียงและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมแห่เทียนพรรษารอบโบสถ์ และร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการแห่เทียนไหว้พระ ทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปี 25665 ซึ่งนำถวายวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียง จำนวน 8 วัด ได้แก่ วัดโบสถ์(บน),วัดใบบัว,วัดประดู่,วัดบันไดช้าง, วัดบางกะทิง,วัดสุวรรณเจดีย์, วัดหัวเวียงและวัดเกาะราษฎ์ศรัทธาธรรม(หมู่12,13 ต.หัวเวียง) เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในระหว่างเข้าพรรษาและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสืบต่อไป

           พร รวิธนิษฐา/รายงาน

https://youtu.be/ElAgDSkbl24