วันที่ 17 ก.พ.64 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมปั่นจักรยานตามโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร ในเขต ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ สร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรคณะผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปั่นจักรยานไปนมัสการหลวงพ่อดอกไม้ วัดไผ่หลวง พระคู่บ้านไผ่หลวง จากนั้นไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน ได้แก่ นายเจียม ทับดี อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ 1, นางฟ้อน สินลา อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ 1, นางสายทอง อินทวงค์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 3 และนางเตือนใจ พวงทอง อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ 3 โดยมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 30,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ส.ปชส.พิจิตร ข่าว/ภาพ 17 ก.พ.65