วันที่ 29 ก.ค.65 : นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี และ ข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ การส่งเสริมการแปรรูปจังหวัดผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27–31 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้”จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากจะจําหน่ายสู่ตลาดสินค้าเกษตรโดยตรงแล้ว ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำเป็นต้องมีตลาดและช่องทางจําหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งสถานการณ์การค้าในยุคปัจจุบันมีการ แข่งขันสูง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวและก้าวให้ทันและรองรับสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมาและปัจจุบันเกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการค้า ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ในจังหวัดสิงห์บุรี การสร้างการรับรู้และเข้าถึงแหล่งของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของ เงินในระบบ อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย พัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายอันเป็นเครื่องสะท้อน อย่างเด่นชัดของเศรษฐกิจไทยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงแหล่งของ ผู้บริโภคที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบ อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายภายใต้กิจกรรม แสดง จําหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ (online/offline) ซึ่งนับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสร้างช่องทาง การตลาดให้กับสินค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถนําไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Amazing SINGBURI จัดขึ้นในวันที่ 27–31 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยในงานมีการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ร้านค้า โดยจำหน่ายสินค้าเด่นในจังหวัดสิงห์บุรี อาทิ อินทผลิม สินค้าเกษตรปลอดภัย กุ้งเผา ปลาแดดเดียว ข้าวสาร และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ การสาธิตทำอาหารจากเชฟชื่อดังจากช่อง อินกำลังอิน การจำหน่ายสินค้านาทีทอง นาทีถูก รับชมการแสดงจากศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ และลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน

พร รวิธนิษฐา/รายงาน