Month: กุมภาพันธ์ 2022

วช. ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลฯ ติดตามผลสำเร็จของศูนย์วิจัยชุมชน “เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค” ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภา…