Month: พฤษภาคม 2022

” หมอแยม ” พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร .. สุดปลื้ม !! คว้า 2 รางวัล รางวัลพิฆเนศวร สาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และรางวัล THE BEST CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น 2022

พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีว…

วช. หนุนทีมวิจัยจุฬาฯ ศึกษา “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” หนึ่งในแผนงานวิจัยท้าทางไทย หวังสร้างฐานข้อมูล ช่วยแก้ปัญหาและบูรณาการแนวทางในการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง …

2 หน่วยงานสังกัด อว. ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) กับ บพข. กปถ. และ สสส. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤ…