เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ กรมการแพทย์
พท.ว.ดร.ภานุกร ปริสุธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานโครงการจัดตั้ง มูลนิธิ
สหคลินิกการแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์ แลบ (BIG HERB THAI TRADITIONAL MEDICINE CLINIC CO.,LTD.) ร่วมกับโครงการจัดตั้ง มูลนิธิ “ขุนพรหมแพทยา” และผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคยาน้ำเฟรมมิ่ง ของบิ๊กเฮิร์บจำนวน 2,000 ขวด รวมมูลค่า 340,000 บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล เลขานุการกรม และนายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองกฏหมายและคุ้มครองจริยธรรม ร่วมรับมอบ