ของขวัญที่ "ดร.ต้นให้แม่?

หายไปไม่กี่ปี ความสำเร็จของหนุ่มหน้ามลคนปทุมคนชื่อ“ต้น”(ปรัชญา สอนศิริ) ก็ได้รับการตอบ รับจากผลงานที่ได้ …. สร้างความดี ช่วยเหลือสังคม มาตลอด และมุ่งมั่นใฝ่เรียน พร้อมได้ทำงานเป็นเกียรติประวัติแก่“ครอบครัว สอนสิริ” รวมไปถึงการเป็นจิตอาสา ที่คอยดูแล เพื่อนบ้าน ย่านปทุมธานีจนได้เข้าไปทำงาน ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรม นำหน้าเพื่อนร่วมรุ่นไปหลายก้าว และสิ่งที่ทำความซาบซึ้งมาให้ แม่และครอบครัวใน“วันแห่งความรัก” นั้น รู้สึกประทับใจในความใฝ่ดี ของเด็กหนุ่มเมืองปทุม ที่ลุ่มหลงการศึกษาและพรากเพียร จนได้ คำว่า..“ด็อกเตอร์ ”นำหน้ามาเป็นของขวัญให้กับ แม่ และครอบครัวใน

วันวาเลนไทน์ สิ่งที่ ด็อกเตอร์ ปรัชญา สอนศิริ ทำให้ทุกคนต้องหันไปมองดูกับการล้มกราบแม่ของการเป็น “ด็อกเตอร์“ใน วันแรก วันที่เข้าไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยา ลัยมคธ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง ทำให้ทุกคนซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวที ของ ดร.ต้น หนุ่มหน้ามล คนปทุม ผู้บากบั่นลิขิตชีวิตตนเอง มาทำงานการเมืองได้อย่างสมความตั้งใจ….ด้วย วัยที่กำลังเริ่มต้นของ ความสำเร็จในการเมืองอยู่ในระดับหนึ่ง และคงต้องอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน เพราะความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมั่นคงทางจิตใจ เมื่อ ดร.ต้น (ปรัชญา สอนศิริ ) ได้แสดงความสามารถให้ครอบครัวรับรู้ พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงค์ตระกูล ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ “ครอบครัวนี้อบอุ่นอย่างออกหน้า ออกตาให้เพื่อนๆได้เห็น”…..

ของขวัญที่ "ดร.ต้นให้แม่?
ต่อจากนี้ไป เราจะเรียก นายปรัชญา สอนศิริ หรือ “ต้น” คนหน้ามลเด็กปทุม เฉยๆไม่ได้แล้ว ต้องมี คำว่า ด็อกเตอร์ นำหน้าด้วย…เพราะราศีจับแล้วครับ….!!!
และเชื่อไหมว่าบุคคลที่ประสบผลสำเร็จระดับโลกมีจุดเริ่มต้นมาจากเขารู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร มีศักยภาพด้านไหน เมื่อคุณรู้ทิศทางเป้าหมายแล้ว การวิ่งตามไปสู่เส้นชัยก็ไม่ใช่เรื่องยาก… นี่แหละ ที่ “ด็อกเตอร์ ต้น”นายปรัชญา สอนศิริ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำลังไขว่คว้าความรุ่งโรจน์ทางการเมือง มาเสริมความเป็นผู้นำในการฉายแสงให้กับตนเอง และเมื่อหันมาสนใจชื่อแล้ว คำว่า “ปรัชญา” ก็ต้องร้องอ๋อ..!! เพราะความหมายที่ลงตัวกับชื่อของ“ดร.ต้น” มันบังบอกถึง….“ความรักในปัญญา มีความรู้ทุกแขนง โดยเฉพาะสังคมศาสตร์“ดร.ต้น”ถนัดนัก…เรื่องของ การติดต่อประสานงานให้“นายขยิบตา”…ปัญหาที่ทำอยู่ก็หมดไป อะไรที่เป็นตัวบอกว่า“รู้หน้าไม่รู้ใจ”แต่สำหรับ“ดร.ต้น”แล้ว แค่มองหน้าก็รู้ใจนาย …งานจึงไม่สดุด..ฉุดไม่อยู่กับ อาชีพนักการเมือง“ปรัชญาแห่งสังคมศาสตร์”….!!!

ของขวัญที่ "ดร.ต้นให้แม่?
จะมองสักกี่ครั้ง จะเจอกันสักกี่หน คนชื่อ “ต้น” ก็ยังเป็น“หนุ่มหน้ามลคนปทุมคนเดิม” ที่มีวาทะการ ใช้ถ่อยคำวาจา รู้เขารู้เรา ไม่มีการกร้าวร้าว ดั่งที่เห็นเพราะ “ดร.ต้น” ทำตน..เสมอต้นเสมอปลาย..ใช้เหตุ ผลเป็น“ครอบครัวจึงรัก” ประทับใจในตัวตน…ผลพวง ในวันนั้น มาจนถึงวันนี้ “ดร.ต้น”ทำให้แม่ได้เห็น ในความกตัญญูกตเวที , ความเป็นนักปรัชญาตัวจริงหายไปไม่กี่ปี ความสำเร็จของหนุ่มหน้ามลคนปทุมคนชื่อ“ต้น”(ปรัชญา สอนศิริ) ก็ได้รับการตอบ รับจากผลงานที่ได้อย่างผลงาน สร้างความดี ช่วยเหลือสังคม มาตลอด และมุ่งมั่นใฝ่เรียน พร้อมได้ทำงานเป็นเกียรติประวัติแก่“ครอบครัว สอนสิริ” รวมไปถึงการเป็นจิตอาสา ที่คอยดูแล เพื่อนบ้าน ย่านปทุมธานีจนได้เข้าไปทำงาน ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรม นำหน้าเพื่อนร่วมรุ่นไปหลายก้าว และสิ่งที่ทำความซาบซึ้งมาให้ แม่และครอบครัวใน“วันแห่งความรัก” นั้น รู้สึกประทับใจในความใฝ่ดี ของเด็กหนุ่มเมืองปทุม ที่ลุ่มหลงการศึกษาและพรากเพียร จนได้ คำว่า..“ด็อกเตอร์ ”นำหน้ามาเป็นของ ขวัญให้กับ แม่ และครอบครัวในวันวาเลนไทน์ สิ่งที่ ด็อกเตอร์ ปรัชญา สอนศิริ ทำให้ทุกคนต้องหันไปมองดูกับการล้มกราบแม่ของการเป็น “ด็อกเตอร์“ใน วันแรก วันที่เข้าไปรับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยา ลัยมคธ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง ทำให้ทุกคนซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวที ของ ดร.ต้น หนุ่มหน้ามล คนปทุม ผู้บากบั่นลิขิตชีวิตตนเอง มาทำงานการเมืองได้อย่างสมความตั้งใจ….ด้วย วัยที่กำลังเริ่มต้นของ ความสำเร็จในการเมืองอยู่ในระดับหนึ่ง และคงต้องอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน เพราะความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมั่นคงทางจิตใจ เมื่อ ดร.ต้น (ปรัชญา สอนศิริ ) ได้แสดงความสามารถให้ครอบครัวรับรู้ พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงค์ตระกูล ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ “ครอบครัวนี้อบอุ่นอย่างออกหน้า ออกตาให้เพื่อนๆได้เห็น”…..ต่อจากนี้ไป เราจะเรียก นายปรัชญา สอนศิริ หรือ “ต้น” คนหน้ามลเด็กปทุม เฉยๆไม่ได้แล้ว ต้องมี คำว่า ด็อกเตอร์ นำหน้าด้วย…เพราะราศีจับแล้วครับ….!!!

ของขวัญที่ "ดร.ต้นให้แม่?

และเชื่อไหมว่าบุคคลที่ประสบผลสำเร็จระดับโลกมีจุดเริ่มต้นมาจากเขารู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร มีศักยภาพด้านไหน เมื่อคุณรู้ทิศทางเป้าหมายแล้ว การวิ่งตามไปสู่เส้นชัยก็ไม่ใช่เรื่องยาก… นี่แหละ ที่ “ด็อกเตอร์ ต้น”นายปรัชญา สอนศิริ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำลังไขว่คว้าความรุ่งโรจน์ทางการเมือง มาเสริมความเป็นผู้นำในการฉายแสงให้กับตนเอง และ

เมื่อหันมาสนใจชื่อแล้ว คำว่า “ปรัชญา” ก็ต้องร้องอ๋อ..!! เพราะความหมายที่ลงตัวกับชื่อของ“ดร.ต้น” มันบังบอกถึง….“ความรักในปัญญา มีความรู้ทุกแขนง โดยเฉพาะสังคมศาสตร์“ดร.ต้น”ถนัดนัก…เรื่องของ การติดต่อประสานงานให้“นายขยิบตา”…ปัญหาที่ทำอยู่ก็หมดไป อะไรที่เป็นตัวบอกว่า“รู้หน้าไม่รู้ใจ”แต่สำหรับ“ดร.ต้น”แล้ว แค่มองหน้าก็รู้ใจนาย …งานจึงไม่สดุด..ฉุดไม่อยู่กับ อาชีพนักการเมือง“ปรัชญาแห่งสังคมศาสตร์”….!!!
จะมองสักกี่ครั้ง จะเจอกันสักกี่หน คนชื่อ “ต้น” ก็ยังเป็น“หนุ่มหน้ามลคนปทุมคนเดิม” ที่มีวาทะการ ใช้ถ่อยคำวาจา รู้เขารู้เรา ไม่มีการกร้าวร้าว ดั่งที่เห็นเพราะ “ดร.ต้น” ทำตน..เสมอต้นเสมอปลาย..ใช้เหตุ ผลเป็น“ครอบครัวจึงรัก” ประทับใจในตัวตน…ผลพวง ในวันนั้น มาจนถึงวันนี้ “ดร.ต้น”ทำให้แม่ได้เห็น ในความกตัญญูกตเวที , ความเป็นนักปรัชญาตัวจริง